Shaftoli parvarishi

Персиковые деревья могут подвергаться нападениям со стороны садовых вредителей ( тли, щитовки, плодожорки, долгоносика и др. ). Вредители персика повреждают листья и побеги, замедляют развитие, губят урожай и могут привести к гибели растения. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun quyidagilarni qilish kerak: zararkunandalarning ko'rinishini o'z vaqtida aniqlab olish (har bir zararkunanda o'z yozuvi mavjud bo'lib, uni hisoblash mumkin); tegishli choralarni ko'ring.

Read More