Ukrainada yil davomida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish deyarli 14 foizga oshdi.

O'sish sur'ati 10,6 foizga, chorvachilik mahsulotlari esa 20,9 foizga oshdi. Davlat statistika xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Ukrainada qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining qiymati 2016 yilda 2015 yilga nisbatan 13,5 foizga o'sdi.

Jumladan, dehqonchilik mahsulotlarining qo'shma narxlari 10,6 foizga, chorvachilik mahsulotlari esa 20,9 foizga oshdi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yili qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishda foydalaniladigan moddiy-texnika resurslariga sarflangan xarajatlar miqdori 4,2 foizga oshgan. Biroq dekabrda noyabr bilan solishtirganda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining narxi 2,3 foizga o'sdi. Dekabr oyida o'simlik mahsulotlarini ishlab chiqarish xarajatlari 2,4 foizga, hayvonot bahosi esa 1,9 foizga oshdi.

Bundan tashqari, fermerlar ishlab chiqarish manbalarining moddiy-texnika resurslari narxlarini 1,8 foizga ko'paytirishdi. 2014 yil bilan taqqoslaganda, 2015 yilda Ukraina qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining qiymati 50,9% ga oshdi.